Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Actualitat
Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria del 48è Premi del Llibre Agrari i 4 Premi de l’Article Tècnic Agrari

Convocatòria del 48è Premi del Llibre Agrari i 4 Premi de l’Article Tècnic Agrari

Amb motiu de la 65a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, que tindrà lloc del 26 al 29 de setembre de 2019, es convoca el 48è Premi del Llibre Agrari i el 4t Premi de l’Article Tècnic Agrari.

Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, de CaixaBank i del Col·legi de Veterinaris de Lleida

Ambdues convocatòries tenen com objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.

Bases

1.  Temes relacionats:

– la producció agrària i forestal
– veterinària i salut animal
– la indústria alimentària
– els espais verds
– la gestió del territori
– la preservació ambiental
– l’economia agroalimentària
– l’àmbit rural, en general

2-Els llibres i els articles tècnics presentats han d’haver estat publicats durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2018 i el dia 31 de maig de 2019. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de la data d’edició, emès per l’ editorial.

3. Els treballs presentats han d’estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i han de disposar del corresponent codi ISBN. No s’admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l’obra.

4. En ambdues modalitats, les obres podran ser presentades indistintament per l’autor o per la entitat editora. En el cas del Llibre s’hauran de remetre, com a mínim, cinc exemplars. En el cas de l’Article tècnic, es remetrà en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l’entitat editora, revista i número o medi en el que s’ha publicat o, quan correspongui, direcció url. Quan es tracti d’articles tècnics editats en format paper, es lliuraran també un mínim de cinc exemplars de la revista.

5. En tots els casos els documents hauran de depositar-se amb anterioritat al dia 21 de juny de 2019 a:

FIRA DE LLEIDA
PREMI DEL LLIBRE AGRARI
Per missatgeria:
Edifici Mercolleida – Av. Tortosa, 2
25005 LLEIDA
Per correu electrònic a:
ipineda@firadelleida.com

6. El jurat està integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. Al premi de l’Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. El Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat, distribuir-ne l’import a parts iguals entre dues o més obres.

8. El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2019 i el lliurament dels premis es realitzarà en la cerimònia de clausura de la 65a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL. En aquest acte, els autors que hagin obtingut els premis exposaran els aspectes fonamentals de l’obra guanyadora. 

https://firadelleida.com/santmiquel/premi-llibre-agrari/

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Google+