Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Actualitat
Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria de les eleccions als càrrecs Junta de Govern del Col·legi de Veterinaris de Lleida

Convocatòria de les eleccions als càrrecs Junta de Govern del Col·legi de Veterinaris de Lleida

D'acord amb la normativa dels Estatuts Col·legials vigents, publicats al DOGC núm. 7808 de data 12-02-2019, s’ha procedit a la convocatòria d'eleccions per renovació dels càrrecs de la seva Junta de Govern.

Tot el procediment electoral queda regulat a l'article 21 dels esmentats Estatuts i que podeu consultar a la web del Col·legi (www.covll.cat).

En data 10 d’abril de 2024 va quedar constituïda la Mesa electoral. Està formada pels col·legiats en actiu: Antoni Pané Ripoll que actuarà com a president de la Mesa, Mònica Arqués Bieto, com a secretària i Josep Maria Aumedes Segura, com a vocal. Seran els encarregats de vigilar tot el procés electoral i de resoldre qualsevol reclamació que es presenti.

Càrrecs a renovar: Junta de Govern: PRESIDENT/A, SECRETARI/A, TRESORER/A i TRES VOCALS.

Termini presentació candidatures: Fins a les 19:00 hores del dia 2 de maig de 2024.

Reunió Taula electoral: Divendres 3 de maig de 2024 a les 17h: Publicació candidatures

Data de les eleccions: 23 de maig de 2024 (de 16:00 a 20:00 hores)

El llistat d'electors quedarà exposat públicament al tauler d'anuncis del Col·legi des del dia 11 d'abril de 2024 fins a la data de les eleccions. Hi haurà un termini de 10 dies hàbils (fins a les 19:00 hores del dia 24-04-24) per presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per la Mesa.

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Google+