Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Actualitat
Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria de les eleccions a càrrecs de la junta de govern del COVLL

Convocatòria de les eleccions a càrrecs de la junta de govern del COVLL

S’informa a tots els membres del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida que s’ha procedit a la convocatòria d’eleccions per renovació dels càrrecs de la Junta de Govern d’acord amb la normativa dels vigents Estatuts Col·legials publicats al DOGC núm. 7808 de data 12-02-2019. Tot el procediment electoral queda regulat a l’article 21 dels esmentats Estatuts que podeu consultar a la web del Col·legi (www.covll.cat).

En data 18 de desembre de 2019 es va constituir la Mesa Electoral formada pels col·legiats en actiu: Antoni Pané Ripoll que actuarà de president de la Mesa, Jordi Albets Vilaró com a secretari, i Josep Maria Aumedes Segura que actuarà de vocal, i s’encarregaran de vigilar tot el procés electoral i resoldran qualsevol reclamació que es presenti.

Càrrecs a renovar: President, secretari, tresorer i tres vocals.

Termini presentació candidatures: Fins a les 20:00 hores del dia 9 de gener de 2020.

Data de les eleccions: 6 de febrer de 2020 (de 16.00 a 20.00 hores).

La llista d’electors quedarà exposada públicament al tauler d’anuncis del Col·legi des del dia 2 de gener de 2020 fins a la data de les eleccions. Hi haurà un termini de 10 dies hàbils (fins a les 20.00 hores del dia 02-01-20) per presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per la Mesa. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Google+