Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Avís Legal

Avís Legal

CONDICIONS D’US

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA informa de que és titular del website HTTP://WWW.COVLL.CAT/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA informa de les següents dades: COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA, amb CIF Q2571001C, i domicili social a COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA; CANONGE BRUGULAT, 7, 25003 LLEIDA. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és veterinaris@colvetlleida.org.

USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús per les websites el website de COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA contràriament a allà disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA; CANONGE BRUGULAT, 7, 25003 LLEIDA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIO APLICABLE I JURISDICCIÓ
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS LLEIDA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de LLEIDA.

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Google+